1. Collier

750/- Rotgold, Diamanten (0,36 ct.), braune Diamanten (0,40 ct.), Perlmutt
Ref. 259292

2. Armband

750/- Rotgold, Diamanten (1,13 ct.), Perlmutt
Ref. 259283

Katalogseite 16