1. Ring Nudo

750/- Rosè-/Weißgold, London Blue Topas, Diamanten (0,73 ct.)
Ref. 254709

2. Kette Nudo

750/- Rosè-/Weißgold, London Blue Topas
Ref. 251310

3. Ring Nudo

750/- Rosè-/Weißgold, Prasiolith, Diamanten (0,73 ct.)
Ref. 156820

4. Kette Nudo

750/- Rosè-/Weißgold, Prasiolith, 1.500,– €, Ref. 235369

Katalogseite 03